LG_BLL_RGBkopie
Zeepkiestenrace
Foto’s zeepkistenrace

 

Landelijke Gilde

 

 

De Landelijke Gilde van Wellen

De Landelijke Gilde is een vereniging die opgericht is in 1897 onder impuls van enkele boeren. In de beginjaren was het de Boerenbond die de landbouwers wou helpen om zich te groeperen om samen hun aankopen te doen. Zo is er stilaan, door het harde werk, vooruitgang gekomen en hebben de landbouwers (nu noemen we dat agrarische werkers) zich stilaan een beter bestaan kunnen verzekeren. Deze vereniging had niet alleen tot doel samen aankopen te doen maar er werden ook regelmatig voorlichtingsvergaderingen ingericht om de nieuwe technieken te verspreiden en aan te leren.

Door de jaren heen is dit stilaan verloren gegaan doordat er minder agrarische werkers waren en omdat alles grootschaliger is geworden. Daarom heeft men de naam veranderd naar Landelijke Gilde. In deze vereniging kan iedereen zich vinden die wat voelt en werkt met en in de natuur. De Landelijke Gilde is ook bekommerd om wat er allemaal gebeurt in de agrarische wereld, is ook bekommerd om het milieu en helpen mee om het bestaan van onze kinderen te vrijwaren zodat ze kunnen opgroeien in een gezonde en mooie streek.

De Landelijke Gilde van Wellen is ook een sociale en culturele vereniging. Het inrichten van allerhande activiteiten zoals de kerstboomverbranding, de kaartavond, ontspanningsactiviteiten zoals bowling met steengrill, onze jaarlijkse reis, de barbecue, zeepkistenrace, badkuipenrace,gymkana,  en de dag van de landbouw, zijn activiteiten die de mensen van Wellen en omstreken samenbrengen om samen iets te doen en om kontakten te leggen en zo het leven in het dorp wat aangenamer te maken.

Iedereen kan lid worden van de Landelijke Gilde. Spreek iemand aan van het bestuur of kom eens naar een activiteit om wat meer uitleg te vragen over hoe alles in zijn werk gaat.
Ben je lid dan krijg je een abonnement op het tijdschrift NEST. Dit is een zeer mooi ge´llustreerd blad over koken, tuinen, binnenhuisinrichting enz. Als je lid wordt bedraagt het lidgeld minder dan als je het tijdschrift los koopt.

 


 

Secretariaat:   Landelijke Gilde Wellen  -  3830 Wellen  -  Kukkelbergstraat 62  - Tel: 0498/906694  - Rek nr BE26 7353 4900 0429